top of page
5.jpg

ภารกิจ

เกี่ยวกับภารกิจของพันธมิตรทางสายงานจิตบำบัดด้วยละครโลก

Read about the mission of the World Alliance of Dramatherapy. 

ข่าวสาร

ค้นหาว่าจิตบำบัดด้วยละครกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกได้อย่างไร

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

ค้นหาเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นและโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ

ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่

Photo courtesy of The The NECTA group, Australia

ติดต่อเรา

Success! Message received.

bottom of page